OSL-ekspressen tilpasser rutetilbudet fra lørdag 24. juni 2017

OSL-ekspressen vil fra lørdag 24. juni markedstilpasse rutetilbudet til og fra Oslo Lufthavn. OSL-ekspressen vil blant annet kjøre flere og senere avganger på kveld. Oppdaterte rutetider finner du under rutetider på vår nettside.