Sommer program for OSL-ekspressen

OSL-ekspressen starter sitt sommer program 26.3.2017 samtidig som flyselskapene går over til sommerprogram. Se vår nettside for endringer.