Holdeplasser

Til Oslo Lufthavn Gardermoen

Kjøretid Stoppested
00:00 Leirskallen
00:00 Øgården
00:01 Munkerudkleiva
00:02 Langbølgen
00:03 Munkelia
00:04 Lambertseter senter
00:05 Gina Kroghs vei
00:07 Abildsø
00:08 Lille langerud
00:08 Langerudveien
00:09 Langerud sykehjem
00:12 Skullerud T-bane
00:13 Skullerudveien
00:14 Welding Olsens vei
00:15 Bogerud T-bane
00:16 Martin Linges vei
00:17 Bøler
00:18 Olav Nygaards vei
00:18 Østmarkveien
00:19 Eftasåsen
00:19 Kampheimveien
00:20 Solbergliveien
00:22 Trasop skole
00:22 Hellerudfaret
00:23 Trasoppveien
00:23 Stordamveien
00:25 Tveita
00:25 Tveita bedriftsområde
00:26 Haugerudveien
00:27 Haugerud T-bane
00:27 Dr. Dedichens vei
00:28 Trosterud
00:30 Furuset
01:05 Oslo Lufthavn Gardermoen

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen

Kjøretid Stoppested
Fra Oslo Lufthavn Gardermoen. (Normalt plattform 36, men avvik kan forekomme. Sjekk skjermer på OSL)
Kjøretid Skullerud ca. 45 min
Lambertseter ca. 50 min.
Leirskallen ca. 55 min.

OSL ekspressen betjener samme holdeplasser til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen