Support og hittegods

Support:
Har du spørsmål angående OSL-ekspressen kan du kontakte vår support avdeling på telefon (+47) 67 98 04 80 eller sende oss en e-post.

Hittegods:
Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss og levert Oslo politikammer etter en periode etter fastlagte rutiner.
Det er kun verdisaker som blant annet pass, lommebok, bankkort, mobil telefon som blir levert til politiet, annet hittegods blir kastet etter noe tid.


Unibuss Ekspress kan ikke sende gjenglemte gjenstander.
Gjenglemt hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv. er ikke Unibuss Ekspress sitt ansvar.
Kontaktinformasjon til OSL-ekspressens supportavdeling er:
Telefon: (+47) 67 98 04 80
E-post:osl@unibuss.no


Kontaktinformasjon til Oslo politikammer er:
Telefon: 22 66 90 50.
Telefontid mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl. 1200 - 1430. Telefonen er stengt onsdag.

E-post: post.oslo@politiet.no

Besøksadresse: Grønlandsleiret 44,Postadresse: Postboks 8101 Dep, 0032 Oslo 
Åpningstider mandag til fredag kl. 08.15 - 14.00. Lørdag og søndag stengt.